Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης που δραστηριοποιείται στο Φυσικό Αθηνών.

Ιστότοποι


Ενημέρωση

Σχήματα της Ε.Α.Α.Κ.


Σχήματα στις γειτονίες